برگول - کسب درآمد از راه نویسندگی آنلاین

برگول

داستان کوتاه بنویسید

داستان کوتاه بنویسید

داستان کوتاه خود را تعریف کنید...

داستان کوتاه تعاریف فنی متعدد دارد اما برای سایت برگول و خوانندگان آن داستان کوتاه به صورت زیر تعریف می شود:

داستان کوتاه روایتی است واقعی یا زاده تخیل نویسنده که بتوان آن را در مدت زمان کوتاه (کمتر از 15 دقیقه) خواند با داستان دیگری ارتباط نداشته باشد یا دنباله روی داستان دیگری نباشد و طول نوشتار آن محدود باشد، در داستان کوتاه تعداد شخصیت آن محدود است. فضای کافی برای تجزیه و تحلیل‌های مفصل و پرداختن به امور جزئی شخصیتها وجود ندارد. حادثه اصلی به نحوی انتخاب می‌شود که هر چه بیشتر نتیجه و منظور اصلی را توصیف نماید. و حتما شرایط و قوانین برگول را مطالعه کرده و اصول آن را در نوشتن داستان های خود بکار گیرید.

به یاد داشته باشید در صورتی که اصول فوق را رعایت نکنید ممکن است داستان شما تایید نشده و برای خوانندگان قابل مشاهده نباشد.