برگول - کسب درآمد از راه نویسندگی آنلاین

برگول


قوانین برگول

قوانین برگول

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

شرکت: گروه نرم افزاری رادفام که به ارایه خدمات برگول اقدام می‌کند.

برگول: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت به منظور مطالعه و نگارش داستان ، رمان ، کتاب صوتی و هر چیزی که درآینده به آن اضافه شود، ارائه می‌شود.

اپلیکیشن: نرم افزار و سایت متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات برگول، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.

کاربران: در این سند کاربر به شخصی که با حساب کاربری در برگول ثبت نام کرده باشد اطلاق می گردد.

حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات برگول در اپلیکیشن یا سایت ایجاد کرده ‌اند.

اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات برگول دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از رادکارت طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد

اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار برگول قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات برگول در اختیار شرکت قرار داده می‌شود.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، قوانین و مصوبه های پلیس فتا ، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.