یکی از قهرمانان مشهور گلف در یک مسابقه پیروز شد . زنی بسویش دوید و گفت : بچه ام مریض است به من کمک کن وگرنه بچه ام میمیرد . او بلافاصله همه پولی را که برنده شده بود به آن زن داد .

هفته بعد یکی از مقامات ورزش گلف با اوتماس گرفت وگفت خبر بدی برایت دارم . آن زن کلاهبردار بوده واصلا ازدواج نکرده که بچه ای داشته باشد .

قهرمان گلف گفت : این که خبر بدی نیست  خیلی هم خوب است . یعنی بچه ای مریض نبوده که در حال مرگ باشد ....!!!!