در زمان های قدیم امپراطور چین با ملکه ژاپن ازدواج کرد یکی از فرماندهان چینی ملکه ژابن را دید اسم فرمانده چینی لوئ یانگ بود خلاصه امپراطور ژاپن عصابنی شد وبه چین حمله کرد جنگ سختی شده بود ژاپنی ها دره صانگو رو تسخیر کردند و به پایتخت چین حمله ور شدندفرانسوی ها دیدند ژاپن به پایتخت چین رسیده و انها هم به دیوار چین حمله ور شدند ولی فرمانده لوئ یانگ با ملکه چیرونی ملکه ژاپن ازدواج کرد وژاپنی ها و فرانسوی هارو از کشورش بیرون کرد امید وارم از این داستان خوشتون بیاد