ابزار screen را می توان نوعی terminal معرفی کرد که به شما اجازه میدهد در یک terminal چند session داخلی (و البته full screen نسبت به terminal اصلی) ایجاد کنید و بین آن ها حرکت کنید، دستوراتی را با سطح دسترسی و حتی user های مختلف اجرا کنید. یکی از مهمترین ویژگی های screen قابلیت بستن session های ایجاد شده بدون بسته شدن عملیات درحال اجرا در آن Session است. ما نیز برای اجرای tomcat از ابزار screen استفاده میکنیم. با استفاده از آن یک session جدید ایجاد میکنیم و در آن tomcat را راه اندازی کرده و سپس screen ایجاد شده را می بندیم و با توجه به قابلیت screen، سرویس tomcat بدون بسته شدن به کار خود در پس زمینه ادامه می دهد. برای بررسی اینکه screen بر روی سیستم عامل نصب شده است یا نه می توانیم دستور زیر را اجرا کنیم (این دستور تلاش می کند تا نسخه screen نصب شده بر روی سیستم را در کنسول نمایش دهد) :

$ screen --version

برای نصب screen در لینوکس های Debian Base و Ubuntu که به اینترنت متصل است از دستور زیر استفاده می کنیم:

$ sudo apt install screen

برای نصب screen در لینوکس های RedHat Base و CentOS و Fedora که به اینترنت متصل است از دستور زیر استفاده می کنیم:

$ sudo yum install screen

در محیط هایی که به اینترنت دسترسی ندارید ساده ترین راه استفاده از فایل های نصبی rpm است فایل نصبی مورد نظر را دانلود کرده با استفاده از WinSCP به مسیر مشخصی در سیستم لینوکسی انتقال داده و سپس با استفاده از دستور rpm ابزار screen را نصب می کنیم.

دستورات پر کاربرد screen:

نمایش لیستی از session های باز و درحال کار در پس زمینه:

$ screen -ls

ایجاد یک screen جدید (به جای [sessionName] نام دلخواه و البته یکتا متناسب با وظیفه session بنویسید) :

$ screen -S [sessionName]

هر session از screen میتواند دو وضعیت مختلف داشته باشد attached و detached. وضعیت attached وضعیتی است که session ایجاد شده در حال استفاده می باشد و احتمالا فردی در حال کار با آن است یا قصع اتصال از session ایجاد شده به درستی انجام نشده است در اینصورت حتی پس از جدا شدن از session باز شده وضعیت session در حالت attached باقی می ماند.

برای جدا شدن از session می توانید دکمه Ctrl از صفحه کلید را نگه داشته سپس کلید A و پس از آن کلید D را بزنید تا session به وضعیت detached تغییر کند با detached شدن session شما هم از آن خارج خواهید شد. اما فعالیت session پا بر جا خواهید ماند.

وضعیت detached وضعیتی است که session در پس زمینه مشغول به کار می باشد اما شما از آن جدا شده اید. با توجه به نیاز ممکن است بخواهید به session که در وضعیت detached است متصل شده و دوباره به وضعیت attached تغییر وضعیت دهید و کارهای باقی مانده خود را در آن session از سر بگیرید (برای به خاطر سپردن دستورات بعدی کلمه reattache را بخاطر بسپارید) در این صورت می توانید مراحل زیر را برای اتصال مجدد به session طی کنید:

1- ابتدا می بایست لیست session های موجود را مشاهده کنید:

$ screen -ls

با اجرای این دستور در خروجی چیزی شبیه به این خواهید دید:

There are screens on:
    10835.admin_services   (Detached)
    10366.client_services   (Detached)
2 Sockets in /run/screens/S-linuxize.

برای مثال اگر بخواهید به session با نام عمومی admin_services متصل شویم می توانیم یکی از دو دستور زیر را اجرا کرده و به آن session متصل شویم یکی از دستورات تلاش میکند تا با نام عمومی session به آن متصل شود و دیگری با استفاده از UID اختصاص داده شده توسط سیستم عامل. با اتصال به session وضعیت session از detached به attached تغییر پیدا می کند:

$ screen -r 10835


$ screen -r admin_services