برگول - کسب درآمد از راه نویسندگی آنلاین

برگول
کتاب محافظ یخچال

کتاب محافظ یخچال

درباره کتاب:

این کتاب به صورت حرفه ای و عمیق درباره محصول تجاری محافظ یخچال بحث می کند. هدف اصلی تبدیل خواننده به کارشناس دستگاه های محافظ می باشد. ولی در بطن کتاب هدفی والاتر قرار دارد.

و آن تفکر تولید محصول می باشد. در این کتاب یک ایده و تفکر اولیه را گسترش می دهیم. به طرح اولیه تبدیل می کنیم و سپس در مراحل تولید آنرا پیشترفته تر می کنیم.

برچسب ها:

آموزش الکترونیک