برگول - کسب درآمد از راه نویسندگی آنلاین

برگول
نتیجه جستجو

تیم ورک

نتیجه جستجو

تیم ورک

34
مقدمه امروز برای من موضوعی پیش اومد که دوست دارم درباره اش بنویسم، شاید موضوعی باشه که علاقمندان به مباحث مدیریتی در طول روز باهاش برخورد داشته باشن یا حداقل یک بار بهش فکر کردند. حالا موضوع چیه. بنظرم بخش زیادیش رو توی عنوان روزنوشت آورده ام. بیاید صحبت رو با کالبد شکافی عنوان ش...
120
مقدمه امروز برای من موضوعی پیش اومد که دوست دارم درباره اش بنویسم، شاید موضوعی باشه که علاقمندان به مباحث مدیریتی در طول روز باهاش برخورد داشته باشن یا حداقل یک بار بهش فکر کردند. حالا موضوع چیه. بنظرم بخش زیادیش رو توی عنوان روزنوشت آورده ام. بیاید صحبت رو با کالبد شکافی عنوان ش...
40
مقدمه امروز برای من موضوعی پیش اومد که دوست دارم درباره اش بنویسم، شاید موضوعی باشه که علاقمندان به مباحث مدیریتی در طول روز باهاش برخورد داشته باشن یا حداقل یک بار بهش فکر کردند. حالا موضوع چیه. بنظرم بخش زیادیش رو توی عنوان روزنوشت آورده ام. بیاید صحبت رو با کالبد شکافی عنوان ش...
9
مقدمه توی مدتی که به عنوان یه کارمند با شغل برنامه نویسی در حال کار هستم همیشه به مدیریت و شیوه های رهبری نقد داشته ام و دارم. اما اینبار تصمیم گرفتم یکم از بالاتر به موضوع رفتار سازمانی و رفتار های تیمی نگاه کنم و نظر خودم رو که حاصل ۹ سال حضور در محیط های کاری مختلف (حداقل پنج ...